Loading:


Autoscroll'owana galeria sterowana za pomocą położenia kursora względem punktu centralnego "stage". AS3

 Galeria zdjęć w pionie sterowana położeniem kursora względem punktu centralnego "stage". ActionScript 3.0:

Kod dla obiektu o nazwie [b]content_mc[/b]
Tworzymy nowy projekt o wymiarach np.: 100/400 i fps= 40. W pierwszej klatce na głównej linii czasowej rysujemy obiekt o wymiarach np. 80/1000, konwertujemy do symbolu (np. MovieClip) nadajemy mu nazwę content_mc. Wchodzimy do utworzonego obiektu, zacnaczamy cały rysunek i ustawiamy w pozycji x:0 , y:0. Wracamy do głównej lini czasowej i zmieniamy pozycję naszego MovieClip'u content_mc na x=10, y=0.  Otwieramy action-frame i wklejamy poniższy kod... to wszystko :)Napisz Artyku³

Listing

var verticalCenter:Number = stage.stageHeight / 2; //[color=#FF0000] określamy czym będzie funkcja "verticalCenter" w tym przypadku to środek stage[/color]
var limit:Number = stage.stageHeight - content_mc.height;  //[color=#FF0000]określamy metodę obliczania limitu scroll'a dla naszej galerii.[/color]
var speed:Number = 0.08; //[color=#FF0000]określamy prędkość z jaką nasza galeria będzie się scroll'ować[/color]
var scrollY:Number = 0; //[color=#FF0000]wartość pozostawiamy bez zmian[/color]

addEventListener(Event.ENTER_FRAME, scrollContent);

function scrollContent(e:Event):void {
    scrollY = - speed * ( mouseY - verticalCenter );
    content_mc.y+= scrollY;
    if (content_mc.y>0) { content_mc.y= 0;
        }
     else if (content_mc.y< limit) { content_mc.y= limit;
        }
}
Dodano przez: philip100 Ranga: 0 Punktów: 0
Komentarze użytkowników
tylko szkoda ze kodu nie widac. error
autor: siupol | 12651 | 2011-11-10 20:45:08


  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors