Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

SoapServer void setClass

Eksport wszystkich metod z określonej klasy .
Kategoria: Funkcje > PHP


SoapServer void setPersistence

Ta funkcja umożliwia zapisywanie danych pomiędzy żądaniami w sesji PHP. To działa tylko na serwerze, na którym eksportowana jest funkcja klasy z SoapServer-> setClass.
Kategoria: Funkcje > PHP


reset

reset() przewija wewnętrzny wskaźnik tablicy parametru tablica na jego pierwszy element i zwraca jego wartość, lub FALSE jeśli tablica jest pusta.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool isset

Sprawdza, czy zmienna jest ustawiona.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool settype

Ustawia typ zmiennej var
Kategoria: Funkcje > PHP


void unset

unset() niszczy określone zmienne.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool bbcode_set_arg_parser

Przywiązuje się do innego analizowania bbcode_container. Ten parser jest używany tylko wtedy, gdy argumenty muszą być analizowane. Jeżeli ta funkcja nie jest używana, domyślnym argumentem analizowania jest sam parser .
Kategoria: Funkcje > PHP


bool bbcode_set_flags

ustawa lub zmienia opcje parsera
Kategoria: Funkcje > PHP


session_set_cookie_params

Ustaw parametry ciasteczka sesyjnego
Kategoria: Funkcje > PHP


session_set_save_handler

Ustawia funkcje użytkownika do przechowywania sesji
Kategoria: Funkcje > PHP


Poprzednia | 12/32 |Nastpna
12:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors