Loading:


bool bbcode_set_arg_parser
bool bbcode_set_arg_parser ( resource $bbcode_container , resource $bbcode_arg_parser )


Przywiązuje się do innego analizowania  bbcode_container. Ten parser jest używany tylko wtedy, gdy argumenty muszą być analizowane. Jeżeli ta funkcja nie jest używana, domyślnym argumentem analizowania jest sam parser .


Parametry

bbcode_container

BBCode_Container zasobu, zwracany przez bbcode_create ().

bbcode_arg_parser
BBCode_Container zasób, zwracany przez bbcode_create (). Będzie on używany wyłącznie na analizowane argumentyZwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.Napisz Artyku³

Listing


//Example #1 bbcode_set_arg_parser() przykład użycia

<?php
/*
 * Generowanie reguł dla głównego parsera BBCode
 */

$arrayBBCode=array(
    'quote'=>    array('type'=>BBCODE_TYPE_ARG,
                       'open_tag'=>'<quote><h4>Source: {PARAM}</h4>',
                       'close_tag'=>'</quote>',
                       'flags'=>BBCODE_FLAGS_REMOVE_IF_EMPTY|BBCODE_FLAGS_ARG_PARSING),
    'b'=>        array('type'=>BBCODE_TYPE_NOARG,
                       'open_tag'=>'<b>', 'close_tag'=>'</b>',
                       'flags'=>BBCODE_FLAGS_REMOVE_IF_EMPTY),
    'u'=>        array('type'=>BBCODE_TYPE_NOARG,
                       'open_tag'=>'<u>', 'close_tag'=>'</u>',
                       'flags'=>BBCODE_FLAGS_SMILEYS_OFF | BBCODE_FLAGS_REMOVE_IF_EMPTY | BBCODE_FLAGS_SMILEYS_OFF),
    'i'=>        array('type'=>BBCODE_TYPE_NOARG,
                       'open_tag'=>'<i>', 'close_tag'=>'</i>',
                       'flags'=>BBCODE_FLAGS_REMOVE_IF_EMPTY),
);
/*
 *Generowanie reguł dla argumentu parsera BBCode
 */

$arrayBBCode_arg=array(
    'b'=>        array('type'=>BBCODE_TYPE_NOARG,
                       'open_tag'=>'<b class="sub">', 'close_tag'=>'</b>',
                       'flags'=>BBCODE_FLAGS_REMOVE_IF_EMPTY),
    'u'=>        array('type'=>BBCODE_TYPE_NOARG,
                       'open_tag'=>'<u>', 'close_tag'=>'</u>',
                       'flags'=>BBCODE_FLAGS_SMILEYS_OFF | BBCODE_FLAGS_REMOVE_IF_EMPTY | BBCODE_FLAGS_SMILEYS_OFF),
    'i'=>        array('type'=>BBCODE_TYPE_NOARG,
                       'open_tag'=>'<i>', 'close_tag'=>'</i>',
                       'flags'=>BBCODE_FLAGS_REMOVE_IF_EMPTY),
);
/*
 * tekst który mam zamiar analizować
 */

$text=<<<EOF
[quote="[b]Test[/b]"]
Foo :)
[/quote]
[b]Bar example :)[/b] :)
EOF;
/*
  */

$BBHandler=bbcode_create($arrayBBCode);
$BBArgHandler=bbcode_create($arrayBBCode_arg);
/*
 * Ustawienie flagi na parsera
 */

bbcode_set_flags($BBHandler,
                 BBCODE_CORRECT_REOPEN_TAGS|BBCODE_DEFAULT_SMILEYS_ON|BBCODE_ARG_DOUBLE_QUOTE|
                 BBCODE_ARG_SINGLE_QUOTE|BBCODE_ARG_HTML_QUOTE,BBCODE_SET_FLAGS_SET);
bbcode_set_flags($BBArgHandler,
                 BBCODE_CORRECT_REOPEN_TAGS|BBCODE_DEFAULT_SMILEYS_ON|BBCODE_ARG_DOUBLE_QUOTE|
                 BBCODE_ARG_SINGLE_QUOTE|BBCODE_ARG_HTML_QUOTE,BBCODE_SET_FLAGS_SET);
/*
 * Ustawienie $BBArgHandler jako argument parasera  BBHandler
 */

bbcode_set_arg_parser($BBHandler,$BBArgHandler);
/*
 *dodaje uśmieszki uchwytu reguł głównego parasera
 */

bbcode_add_smiley($BBHandler, ":)", "<img src=\"smiley.gif\" alt=\":)\" />");
/*
 * użycie głównego parasera do analizy tekstu
 */

echo bbcode_parse($BBHandler,$text);
?>

//Powyższy przykład wyświetli:

<quote><h4>Źródło: <b class="sub">Test</b></h4>
Foo <img src="smiley.gif" alt=":)" />
</quote>
<b>Przykład :)</b> <img src="smiley.gif" alt=":)" />


   

 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors