Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Sound setTransform() [AS 2]

Zmienia głośność osobno dla każdego kanału stereo obiektu Sound. Metoda ta pozwala także na odtwarzanie danych prawego kanału w lewym kanale i na odwrót.
Kategoria: Flash > ActionScript


Sound getTransform() [AS 2]

Zwraca wartość, ustawioną za pomocą ostatniego polecenia setTransform().
Kategoria: Flash > ActionScript


setStyle() [AS 2]

Funkcja zmienia wygląd komponentów takich jak: typ, wielkość, kolor czcionki, kolor tła czy dekoracje czcionki.
Kategoria: Flash > ActionScript


setcookie

bool setcookie ( string $name [, string $value [, int $expire [, string $path [, string $domain [, bool $secure [, bool $httponly ]]]]]] )
Kategoria: Funkcje > PHP


Styl CSS marker-offset

Styl definiuje odległość pomiędzy markerem i blokiem zewnętrznym.
Kategoria: Style CSS >


setInterval() [AS 2]

Funkcja wykonuje metodę/funkcję zapisaną jako nazwa parametru w odpowiednich momentach czasowych dla wartości podanych w milisekundach.
Kategoria: Flash > ActionScript


clearInterval()

Kończy wywołania użytej wcześniej funkcji setInterval(), nie jest ona dłużej wykonywana.
Kategoria: Flash > ActionScript


clearTimeout() [AS 2]

Anuluje określonym przez funkcje setTimeout () czas opóźnienia dla określonego identyfikatora 'id'.
Kategoria: Flash > ActionScript


setTimeout() [AS 2]

Uruchamia odpowiednią funkcję po odpowiednim opóźnieniu.
Kategoria: Flash > ActionScript


setProperty() [AS 2]

Zmienia właściwość klipu filmowego (obiekt) na podaną wartość, podczas odtwarzania filmu Flasha.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 17/32 |Nastpna
17:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors