Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

imagecolorset

Ta funkcja ustawia indeks w palecie określonego koloru. Jest to użyteczne podczas tworzenia efektu flood-fill-like w palecie obrazu bez bez obciążania wykonywania faktycznej flood-fill.
Kategoria: Funkcje > PHP


MovieClip focusEnabled [AS 2]

Określa, czy jest możliwość z poziomu ActionScript nadać skupienie na klip filmowy, używając Selection.setFocus().
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip onSetFocus [AS 2]

Wywołuje się, gdy klip filmowy uzyska skupienie klawiatury.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip setMask [AS 2]

Nadaje maskę (mc) dla danego klipu filmowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


NetStream bufferTime [AS 2]

Zwraca liczbę sekund przyporządkowanych do bufera przez NetStream.setBufferTime().
Kategoria: Flash > ActionScript


NetStream setBufferTime [AS 2]

Określa jak długo przetrzymywać informacje w bufforze przed rozpoczęciem odtwarzania filmu.
Kategoria: Flash > ActionScript


Object addProperty [AS 2]

Tworzy właściwości zwracające/ustawiające getter/setter.
Kategoria: Flash > ActionScript


Point offset [AS 2]

Miejsce odliczania obiektu Point przez określoną wartość.
Kategoria: Flash > ActionScript


Rectangle offset [AS 2]

Dostosowuje lokalizację obiektu Rectangle jako określony lewy-górny róg, przez określoną liczbę.
Kategoria: Flash > ActionScript


Rectangle offsetPoint [AS 2]

Dostosowuje lokalizację obiektu Rectagle, używając obiektu Point jako parametru.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 28/32 |Nastpna
28:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors