Loading:

Promocja Helion.pl

Object addProperty [AS 2]

Klasa: Object

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash 5+

 

Konstruktor

 

addProperty(nazwa:String, zwracacz:Function, ustawiacz:Function) : Boolean

 

Opis

 

Tworzy właściwości zwracające/ustawiające getter/setter.

 

Kiedy Flash odczytuje właściwości getter/setter, wywołuje on wtedy funkcje get oraz zwraca wartość nazwa. Kiedy Flash ustawia właściwości getter/setter, wywołuje on wtedy funkcje set oraz przekazuje jej nową wartość jako parametr. Jeśli włascwość z podaną nazwą już istnieje, wtedy nowa wartość nadpisuje ją.

 

Funkcja "get" jest funkcją bez parametrów, jej zwracana wartość może być każdego typu. Zwrócona wartość jest traktowana jako aktualna wartość tej właściwości.

 

Funkcja "set" jest funkcją, która przyjmuje jeden parametr, który jest nową wartością dla tej wlaściwości. Na przykład, jeśli właściwość x jest połączona z równaniem x = 1, wtedy set funkcja przekazuje parametr 1 typu Number. Zwracana wartość tej funkcji jest ignorowana.

 

Możesz dodać właściwości getter/setter do prototypu obiektów. Jeśli dodajesz właściwość getter/setter do prototypu obiektu, wtedy wszystkie instancje tego obiektudziedziczą prototyp obiektu właściwości getter/setter. Jeśli get/set funkcja jest wywołana właściwość dla getter/setter w protype obiektu, referencją przekazywaną do funkcji get/set jest oryginalny obiekt-nie obiekt prototypu.

 

Metoda zwraca TRUE jeśli powodzeniem zakończy się tworzenie właściwości, w innym wypadku FALSE.

 

Jeśli wywołana jest nie poprawnie, Object.addProperty() wtedy może wystąpić błąd. Oto lista wszystkich możliwych błędów:

 

Warunek błędu

Co się wydarzy

nazwa nie jest poprawną nazwą, na przykład pusty ciąg znaków.

Zwraca false i właściwość nie jest dodawana.

getter nie jest poprawną funkcją obiektu.

Zwraca false i właściwość nie jest dodawana.

setter nie jest poprawną funkcja obiektu.

Zwraca false i właściwość nie jest dodawana.

Parametry

 

nazwa:String - Ciąg znaków; nazwa właściwości obiektu do stworzenia.

 

getter:Function - Funkcja, która jest wywoływana, aby wydobyć wartość właściwości; ten parametr jest obiektem Function.

 

setter:Function - Funkcja, która jest wywoływana, aby ustawić wartość właściwości; ten parametr jest obiektem Function. Jeśli przekazujesz wartość null dla tego parametru, wtedy własciwość jest tylko do odczytu.Napisz Artykuł

Listing

function Ksiazka() {
    this.ustawIlosc = function(ilosc:Number):Void {
    this.ksiazki = ilosc;
    };
    this.pobierzIlosc = function():Number {
    return this.ksiazki;
    };
    this.pobierzTytul = function():String {
    return "Funkcje.net";
    };
    this.addProperty("iloscKsiazek", this.pobierzIlosc, this.ustawIlosc);
    this.addProperty("nazwaKsiazki", this.pobierzTytul, null);
}
var mojaKsiazka = new Ksiazka();
mojaKsiazka.iloscKsiazek = 5;
trace("Zamówiłeś "+mojaKsiazka.iloscKsiazek+" kopii "+mojaKsiazka.nazwaKsiazki);
// zwróci: Zamówiłeś 5 kopii Funkcje.net
 


Ten wpis posiada swój wątek na forum

Wszystkie pytania prosimy kierować właśnie tam ponieważ komentarze to miejsce na poprawki do kodu lub alternatywne rozwiązania i pytania nie będą publikowane

http://forum.funkcje.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=4155

Dane do logowania na forum są takie same jak na funkcje.netDodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38323
Komentarze użytkowników
  • Treść komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-17 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors