Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

StyleSheet setStyle [AS 2]

Dodaje nowy styl z określonej nazwy do obiektu StyleSheet.
Kategoria: Flash > ActionScript


System exactSettings [AS 2]

Wartość logiczna określająca, czy użyć superdomen (false) czy też tej samej domeny (true) pasujących do reguł, podczas uzyskania dostępu do lokalnych ustawień (takich jak kamera czy mikrofon dostępu do uprawnień) lub lokalnie trwałych danych (wspólne obiekty).
Kategoria: Flash > ActionScript


System setClipboard [AS 2]

Zastępuje zawartość Schowka [Clipboard] z określonym ciągiem znaków.
Kategoria: Flash > ActionScript


System showSettings [AS 2]

Pokazuje określony panel Ustawień w Flash Player'rze
Kategoria: Flash > ActionScript


imagesetpixel

Rysuje piksel w określonych współrzędnych
Kategoria: Funkcje > PHP


imagesetstyle

Ustawia styl używany we wszystkich funkcjach rysujących (takich jak imageline() i imagepolygon()), kiedy ryzuje w specjalnym kolorze IMG_COLOR_STYLED lub linie obrazu w kolorze IMG_COLOR_STYLEDBRUSHED
Kategoria: Funkcje > PHP


imagesetthickness

Ustawia grubość linii podczas wrysowania prostokątów, wielokątów elips itd..
Kategoria: Funkcje > PHP


TextField onSetFocus [AS 2]

Wywołuje się, gdy pole tekstowe odbiera skupienie klawiatury.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField setNewTextFormat [AS 2]

Ustawia domyślny nowy format tekstu dla pola tekstowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField setTextFormat [AS 2]

Nadaje tekstowe formatowanie, określone przez textFormat parametr do części lub całości tekstu w polu tekstowym.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 30/32 |Nastpna
30:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors