Loading:


imagesetthickness
bool imagesetthickness ( resource $image , int $thickness )

Ustawia grubość  linii podczas wrysowania prostokątów, wielokątów elips itd..


Parametry

 

obraz Zasób obrazu, zwrócony przez jedną z funkcji tworzących obrazy, taką jak imagecreatetruecolor().


thickness - grubość w pikselachZwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.Napisz Artyku³

Listing


//Przykład #1 imagesetthickness() example
<?php
// tworzy obraz  200x100
$im = imagecreatetruecolor(200, 100);
$white = imagecolorallocate($im, 0xFF, 0xFF, 0xFF);
$black = imagecolorallocate($im, 0x00, 0x00, 0x00);

// ustawia białe tło
imagefilledrectangle($im, 0, 0, 299, 99, $white);

// ustawia grubość na 5
imagesetthickness($im, 5);

// rysuje prostokąt
imagerectangle($im, 14, 14, 185, 85, $black);

// wyświetla obraz
header('Content-Type: image/png');

imagepng($im);
imagedestroy($im);
?>
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors