Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

xml_set_end_namespace_decl_handler

Ustawi obsługę wywołania po opuszczeniu zakresu nazw deklaracji, będzie to nazwaw dla każdego zgłoszenia, po obsługdze na koniec elementu tagu , w którym uznano nazwe.
Kategoria: Funkcje > PHP


xml_set_element_handler

Ustawia element obsługi funkcji parsera XML. start_element_handler i end_element_handler są to ciągi zawierające nazwy funkcji, które muszą istnieć, gdy xml_parse () jest wywoływana dla parsera.
Kategoria: Funkcje > PHP


xml_set_default_handler

Ustawia domyślny parser dla obsługi funkcji XML Parser.
Kategoria: Funkcje > PHP


xml_set_character_data_handler

Zestawy znaków dla funkcji obsługi parsera danych XML Parser.
Kategoria: Funkcje > PHP


xml_parser_set_option

Ustawia opcję parsera XML.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMCharacterData::insertData

Ustawia dane w pozycji offset.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMCharacterData::replaceData

Wymieni liczbę znaków poczynając od pozycji offset z danych.
Kategoria: Funkcje > PHP


setlocale()

Ustawia localne informacje.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMElement::setAttribute

Ustawia atrybut o nazwie name na podaną wartość. Jeśli atrybut nie istnieje, zostanie on utworzony.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMElement::setAttributeNode

Dodaje nowy atrybut węzeła attr do elementu
Kategoria: Funkcje > PHP


4:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors