Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

setProperty() [AS 2]

Styl definiuje właściwości listy. Za pomocą tego jednego polecenia można ustalić wszystkie, następujące właściwości listy: list-style-image, list-style-position, list-style-type. Jedno polecenie zamiast kilku jest po prostu wygodne w stosowaniu. Kolejność podawanych wartości ma znaczenie.
Kategoria: Flash > ActionScript


Styl CSS list-style

Styl definiuje wielkość marginesu dla elementu. Za pomocą tego jednego polecenia można ustalić wszystkie, następujące właściwości marginesu: margin-top, margin-right, margin-bottom, margin-left.
Kategoria: Style CSS >


Styl CSS margin

Dostęp do zmiennych, właściwości, obiektów przez nazwę klipu.
Kategoria: Style CSS >


eval() [AS 2]

Wyświetla dla obiektu o nazwie 'nazwa' odpowiednią informacje dla podanej właściwości podanej jako drugi argument funkcji.
Kategoria: Flash > ActionScript


getProperty() [AS 2]

Styl definiuje właściwości obramowania. Za pomocą tego jednego polecenia można ustalić następujące właściwości obramowania: outline-color, outline-style, outline-width
Kategoria: Flash > ActionScript


Styl CSS outline

Styl definiuje wielkość dopełnienia dla elementu. Za pomocą tego jednego polecenia można ustalić wszystkie, następujące właściwości dopełnienia: padding-top, padding-right, padding-bottom, padding-left.
Kategoria: Style CSS >


Styl CSS padding

Styl definiuje przerwę w odtwarzaniu dźwięku. Za pomocą tego jednego polecenia można ustalić następujące właściwości pauzy: pause-before, pause-after.
Kategoria: Style CSS >


Styl CSS pause

Właściwość przycisków oraz klipów filmowych w filmie Flasha, wykrywa odpowiednie zdarzenie oraz wykonuje kod zawarty między nawiasami klamrowymi.
Kategoria: Style CSS >


on() - uchwyt [AS 2]

Zmienia właściwość klipu filmowego (obiekt) na podaną wartość, podczas odtwarzania filmu Flasha.
Kategoria: Flash > ActionScript


_accProps() [AS 2]

Pozwala określić i zmienić dostęp do pliku SWF, klipu filmowego, przycisku, dynamicznych oraz wejściowych pól tekstowych.
Kategoria: Flash > ActionScript


4:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors