Loading:

Styl CSS overflow

Styl definiuje przycinanie elementów blokowych. Jeżeli elementy bloku będą wychodzić poza jego granice mogą zostać przycięte.


Styl CSS padding

Styl definiuje wielkość dopełnienia dla elementu. Za pomocą tego jednego polecenia można ustalić wszystkie, następujące właściwości dopełnienia: padding-top, padding-right, padding-bottom, padding-left.


Styl CSS padding-bottom

Styl definiuje wielkość dolnego dopełnienia. Wartość domyślna - 0.


Styl CSS padding-left

Styl definiuje wielkość lewego dopełnienia. Wartość domyślna - 0.


Styl CSS padding-right

Styl definiuje wielkość prawego dopełnienia. Wartość domyślna - 0.


Styl CSS padding-top

Styl definiuje wielkość górnego dopełnienia. Wartość domyślna - 0.


Styl CSS page

Styl definiuje typ strony.


Styl CSS page-break-after

Styl definiuje rozpoczęcie nowej strony na wydruku po tym elemencie.


Styl CSS page-break-before

Styl definiuje rozpoczęcie nowej strony na wydruku przed tym elementem.


Styl CSS page-break-inside

Styl definiuje rozpoczęcie nowej strony na wydruku wewnątrz elementu nadrzędnego.


Styl CSS pause

Styl definiuje przerwę w odtwarzaniu dźwięku. Za pomocą tego jednego polecenia można ustalić następujące właściwości pauzy: pause-before, pause-after.


Styl CSS pause-after

Styl definiuje przerwę w odtwarzaniu dźwięku po odtworzeniu elementu.


Styl CSS pause-before

Styl definiuje przerwę w odtwarzaniu dźwięku przed odtworzeniem elementu.


Styl CSS pitch

Styl definiuje wysokość głosu.


Styl CSS pitch-range

Styl definiuje modulację głosu. Wartość domyślna: 50.


Styl CSS play-during

Styl definiuje dźwięk w tle odtwarzany podczas czytania tekstu.


Poprzednia <<| 4/9 |>> Następna
4:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors