Loading:

Styl CSS elevation

Styl definiuje kąt wydobywania się dźwięku w pionie.


Styl CSS empty-cells

Styl definiuje typ obramowania komórek tabeli, które są puste.


Styl CSS float

Styl definiuje kierunek oblewania elementu (np. obrazka) przez tekst lub inne elementy.


Styl CSS font-family

Styl, a w zasadzie pseudoklasa, który definiuje właściwości elementu aktualnie używanego (wybranego), np. pola tekstowego.


Styl CSS font-family

Styl definiuje rodzaj oraz rodzinę czcionek. Można podać tylko nazwę, tylko rodzinę, albo jedno i drugie, co jest rozwiązaniem najlepszym. W przypadku gdy wskazanej czcionki nie ma w systemie, na stronie pojawi się czcionka podobna z podanej rodziny.


Styl CSS font-size

Styl definiuje wielkość czcionki.


Styl CSS font-size-adjust

Styl definiuje współczynnik wielkości do wysokości znaku.


Styl CSS font-stretch

Styl definiuje szerokość (rozstrzelenie) liter.


Styl CSS font-style

Styl definiuje styl czcionki. Wartość italic i oblique na ekranie wyglądają identycznie dla większości czcionek.


Styl CSS font-variant

Styl definiuje wariant czcionki.


Styl CSS font-weight

Styl definiuje grubość (wagę) czcionki.


Styl CSS letter-spacing

Styl definiuje odstępy pomiędzy literami.


Styl CSS line-height

Styl definiuje odstęp pomiędzy liniami. Stosowany może być nie tylko do tekstu, ale w odniesieniu do dowolnego elementu, np. grafik.


Styl CSS list-style

Styl definiuje właściwości listy. Za pomocą tego jednego polecenia można ustalić wszystkie, następujące właściwości listy: list-style-image, list-style-position, list-style-type. Jedno polecenie zamiast kilku jest po prostu wygodne w stosowaniu. Kolejność podawanych wartości ma znaczenie.


Styl CSS list-style-position

Styl definiuje pozycję znaku wypunktowania listy.


Styl CSS list-style-type

Styl definiuje typ listy.


Poprzednia <<| 2/9 |>> Następna
2:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors