Loading:

Styl CSS position

Styl definiuje sposób określenia współrzędnych elementu.


Styl CSS quotes

Styl definiuje znak cudzysłowu. Znaki cudzysłowu można podać jako wartości w Unikodzie (cudzysłów zwykły to 0022) lub w encjach (cudzysłów zwykły to ").


Styl CSS richness

Styl definiuje głębokość głosu. Wartość domyślna - 50.


Styl CSS right

Styl definiuje odległość od prawej krawędzi elementu zewnętrznego.


Styl CSS size

Styl definiuje wielkość i orientację strony dokumentu.


Styl CSS speak

Styl definiuje sposób czytania tekstu.


Styl CSS speak-header

Styl definiuje czytanie nagłówków tabel.


Styl CSS speak-numeral

Styl definiuje czytanie liczb.


Styl CSS speak-punctuation

Styl definiuje czytanie znaków przestankowych.


Styl CSS speech-rate

Styl definiuje szybkość czytania tekstu.


Styl CSS stress

Styl definiuje wysokość akcentów w intonacji głosu. Wartość domyślna - 50.


Styl CSS table-layout

Styl definiuje algorytm rozmieszczania komórek tabeli. Wartość fixed jest brzydsza ale szybsza, ponieważ najpierw tworzy kolumny, a potem dopasowuje je do szerokości ekranu.


Styl CSS text-align

Styl definiuje wyrównanie poziome tekstu.


Styl CSS text-decoration

Styl definiuje wygląd tekstu. Można stosować kilka wartości jednocześnie.


Styl CSS text-indent

Styl definiuje wcięcie pierwszej linii elementu. Wartość domyślna - 0.


Styl CSS text-shadow

Styl definiuje cień dla tekstu. Poszczególne cienie składają się z trzech wartości: koloru, odchylenia w poziomie, odchylenia w pionie i rozmycia - ostatni parametr można opuścić. Takie definicje oddziela się od siebie przecinkami.


Poprzednia <<| 5/9 |>> Następna
5:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors