Loading:

Styl CSS margin

Styl definiuje wielkość marginesu dla elementu. Za pomocą tego jednego polecenia można ustalić wszystkie, następujące właściwości marginesu: margin-top, margin-right, margin-bottom, margin-left.


Styl CSS margin-bottom

Styl definiuje wielkość dolnego marginesu. Wartość domyślna - 0.


Styl CSS margin-left

Styl definiuje wielkość lewego marginesu. Wartość domyślna - 0.


Styl CSS margin-right

Styl definiuje wielkość prawego marginesu. Wartość domyślna - 0.


Styl CSS margin-top

Styl definiuje wielkość górnego marginesu. Wartość domyślna - 0.


Styl CSS marker-offset

Styl definiuje odległość pomiędzy markerem i blokiem zewnętrznym.


Styl CSS marks

Styl definiuje znaczniki obszaru strony przy wydruku.


Styl CSS max-height

Styl definiuje maksymalną wysokość elementu.


Styl CSS max-width

Styl definiuje maksymalną szerokość elementu.


Styl CSS min-height

Styl definiuje minimalną wysokość elementu. Wartość domyślna: 0.


Styl CSS min-width

Styl definiuje minimalną szerokość elementu.


Styl CSS orphans

Styl definiuje minimalną ilość wierszy w akapicie, które muszą być widoczne na końcu strony. Domyślna wartość: 2.


Styl CSS outline

Styl definiuje właściwości obramowania. Za pomocą tego jednego polecenia można ustalić następujące właściwości obramowania: outline-color, outline-style, outline-width


Styl CSS outline-color

Styl definiuje kolor obramowania.


Styl CSS outline-style

Styl definiuje styl i wygląd obramowania.


Styl CSS outline-width

Styl definiuje szerokość obramowania.


Poprzednia <<| 3/9 |>> Następna
3:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors