Loading:

HTML <applet> - osadza aplet Java na stronie

Znacznik <applet> służy do osadzenia appletu Java na stronie.


HTML <area> - oznacza punkty na obrazie

Znacznik <area> definiuje obszar na mapie obrazu.


HTML <b> - zmienia czcionkę na pogrubioną

Znacznik <b> zmienia format tekstu na pogrubiony.


HTML <base> - określa bazowy adres URL na stronie

Znacznik <base> określa bazowy adres URL dla wszystkich adresów na stronie.


HTML <basefont> - definiuje domyślny styl czcionki

Znacznik <basefont> definiuje bazowy font dla strony.


HTML <bdo> - określa kierunek wyświetlania tekstu.

Znacznik <bdo> określa kierunek wyświetlania tekstu.


HTML <big> - zmienia format tekstu na większy

Znacznik <big> zmienia format tekstu na większy.


HTML <blockquote>- oznacza długi cytat

Znacznik <blockquote> służy do oznaczenia długiego cytatu.


HTML <body> - Element definiuje zawartość strony.

Znacznik <body> zawiera w sobie całe "ciało" dokumentu HTML, czyli tekst, grafikę, itd.


HTML <br /> Element definiuje przełamamnie akapitu, czyli przejście do nowej linii.

Znacznik <br> służy do złamania linii.


HTML <button> - Tworzy przycisk

Element definiuje rozbudowane przyciski w formularzach. Można go stosować zamiast elementu INPUT do wysyłania formularzy. Ma tą zaletę, że można w nim umieścić fragmenty kodu HTML i grafiki.


HTML <caption> Element definiuje podpis tabeli.

Znacznik <caption> pozwala podać opis tabeli


HTML <center> wyśrodkowuje tekst

Znacznik <center> wyświetla tekst jako wyśrodkowany.


HTML <cite> - oznacza tekst jako cytat

Znacznik <cite> służy do oznaczenia fragmentu tekstu jako cytat.


HTML <code> - Oznacza tekst jako kod języka programowania

Znacznik <code> służy do oznaczenia fragmentu tekstu jako kodu języka programowania. (nie koloruje kodu)


HTML <col> - określa atrybuty dla kolumn tabeli

Znacznik <col> służy do określenia atrybutów dla jednej lub więcej kolumn tabeli.


Poprzednia <<| 2/11 |>> Następna
2:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors