Loading:

HTML <colgroup>- grupuje kolumny dla wspólnego formatu

Znacznik <colgroup> służy do utworzenia grupy kolumn. Za jego pomocą można zgrupować kolumny aby móc im nadać wspólny format.


HTML <dd> - opis definicji

Znacznik <dd> służy do oznaczenia objaśnienia terminu na liście definicji.


HTML <del> - oznacza nieważny tekst

Znacznik <del> służy do oznaczenia tekstu który został usunięty.


HTML <dfn> - oznacza termin definicji

Znacznik <dfn> służy do oznaczenia definicji terminu (słowa).


HTML <dir> - tworzy liste katalogu

Znacznik <dir> służy do utworzenia listy katalogu.


HTML <div> - tworzy warstwę w dokumencie HTML

Znacznik <div> służy do utworzenia warstwy w pliku HTML.


HTML <dl> - Tworzy listę definicji

Znacznik <dl> służy do utworzenia listy definicji.


HTML <dt> - oznacza objaśniany termin

Znacznik <dt> służy do oznaczenia objaśnianego terminu na liście definicji.


HTML <em> - oznacza tekst który chcemy zaakcentować

Znacznik <em> służy do oznaczenia fragmentu tekstu który chcemy zaakcentować.


HTML <fieldset> - Tworzy ramkę dookoła zawartości

Znacznik <fieldset> rysuje ramkę dookoła swojej zawartości.


HTML <font> - określa styl czcionki

Znacznik <font> służy do określenia jednego lub więcej parametrów czcionki


HTML <form> - tworzy formularz

Znacznik <form> służy do utworzenia formularza do pobierania danych od osób odwiedzających stronę. Zawartość takiego formularza może być potem wysłana pod wskazany adres URL.


HTML <frame> - tworzy ramkę

Znacznik <frame> służy do utworzenia "okna w oknie", czyli ramki.


HTML <frameset> - tworzy grupę ramek

Znacznik <frameset> służy do utworzenia grupy ramek, z których każda może zawierać w sobie osobny dokument. W najprostszym przypadku znacznik <frameset> określa jedynie ile wierszy i/lub kolumn ma zostać utworzonych. Wymagane jest użycie atrybutu rows lub cols.


HTML <h1> - tworzy nagłówek pierwszego poziomu

Znacznik <h1> służy do utworzenia nagłówka pierwszego poziomu.


HTML <h2> - tworzy nagłówek drugiego poziomu

Znacznik <h2> służy do utworzenia nagłówka drugiego poziomu.


Poprzednia <<| 3/11 |>> Następna
3



:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors