Loading:

JavaScript Funkcja getFullYear (Metoda obiektu: Date)

Zwraca rok określonej daty, stosownie do czasu lokalnego.


JavaScript Funkcja getHours (Metoda obiektu: Date)

Zwraca godzinę określonej daty, stosownie do czasu lokalnego.


JavaScript Funkcja getMilliseconds (Metoda obiektu: Date)

Zwraca milisekundy określonej daty, stosownie do czasu lokalnego.


JavaScript Funkcja getMinutes (Metoda obiektu: Date)

Zwraca minuty dla określonej daty w zależności od czasu lokalnego.


JavaScript Funkcja getMonth (Metoda obiektu: Date)

Zwraca miesiąc dla określonej daty w zależności od czasu lokalnego.


JavaScript Funkcja getSeconds (Metoda obiektu: Date)

Zwraca sekundy dla określonej daty w zależności od czasu lokalnego.


JavaScript Funkcja getTime (Metoda obiektu: Date)

Zwraca liczbę reprezentującą czas dla określonej daty stosownie do czasu uniwersalnego.


JavaScript Funkcja getTimezoneOffset (Metoda obiektu: Date)

Zwraca przesunięcie strefy czasowej w minutach dla bieżącej lokalizacji.


JavaScript Funkcja getUTCDate (Metoda obiektu: Date)

Zwraca liczbę reprezentującą czas dla określonej daty stosownie do czasu uniwersalnego.


JavaScript Funkcja getUTCDay (Metoda obiektu: Date)

Zwraca dzień tygodnia dla określonej daty stosownie do czasu uniwersalnego.


JavaScript Funkcja getUTCFullYear (Metoda obiektu: Date)

Zwraca rok dla określonej daty stosownie do czasu uniwersalnego.


JavaScript Funkcja getUTCHours (Metoda obiektu: Date)

Zwraca godziny dla określonej daty stosownie do czasu uniwersalnego.


JavaScript Funkcja getUTCMilliseconds (Metoda obiektu: Date)

Zwraca milisekundy dla określonej daty stosownie do czasu uniwersalnego.


JavaScript Funkcja getUTCMinutes (Metoda obiektu: Date)

Zwraca minuty dla określonej daty stosownie do czasu uniwersalnego.


JavaScript Funkcja getUTCMonth (Metoda obiektu: Date)

Zwraca miesiąc dla określonej daty stosownie do czasu uniwersalnego.


JavaScript Funkcja getUTCSeconds (Metoda obiektu: Date)

Zwraca sekundy dla określonej daty stosownie do czasu uniwersalnego.


Poprzednia <<| 2/5 |>> Następna
2:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors