Loading:

JavaScript Obiekt Date

Tworzy instancje Date, które pozwalają na pracę z danymi opisującymi datę i czas.


Javascript Objekt Boolean

Obiekt Boolean jest obiektem opakowującym (ang. wrapper) dla wartości logicznych.


JavaScript prototype (Właściwość obiektu: Date)

Reprezentuje prototyp dla tej klasy. Można używać prototypu do dodawania własności lub metod wszystkim instancjom klasy. Aby uzyskać więcej informacji o prototypach, zobacz Function.prototype.


JavaScript Własność constructor (Własność obiektu: Array)

Określa funkcję tworzącą prototyp obiektu. Należy pamiętać, że wartość tej własności jest odniesieniem do funkcji, a nie łańcuchem znaków zawierającym jej nazwę.


JavaScript Własność index (Własność obiektu: Array)

Dla tablicy stworzonej przez porównanie wyrażenia regularnego, indeks (zaczynając od 0) odnalezionego przy pomocy wyrażenia regularnego ciągu.


JavaScript Własność input (Własność obiektu: Array)

Dla tablicy stworzonej przez dopasowanie wyrażenia regularnego, zawiera oryginalny łańcuch znaków, wobec którego nastąpiło dopasowywanie.


JavaScript Własność length (Własność obiektu: Array)

32-bitowa liczba całkowita bez znaku określająca liczbę elementów w tablicy.


jQuery - opóźnienie na css (delay on css)

Problem: Wykonać kolejno na warstwach w kontenerze obrócenie o 180 stopni pokazując obrazek raz z jednej strony raz z drugiej.


Nazwa dnia tygodnia.

Dzień tygodnia w Java Script.


sprawdzanie czy wartość wpisana w polu "text" jest liczbą - poprawione

Funkcja sprawdza czy wartość wpisana w formularzu jest liczbą.


Poprzednia <<| 5/5
5:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors