Loading:

JavaScript Funkcja slice (Metoda obiektu: Array)

Wydobywa fragment tablicy i zwraca go jako nową tablicę.


JavaScript Funkcja some (Metoda obiektu: Array)

Sprawdza, czy jakikolwiek element tablicy zalicza test zaimplementowany przez dostarczoną funkcję .


JavaScript Funkcja sort (Metoda obiektu: Array)

Sortuje elementy tablicy.


JavaScript Funkcja splice (Metoda obiektu: Array)

Zmienia zawartość tablicy, dodając nowe elementy podczas usuwania starych elementów.


JavaScript Funkcja toSource (Metoda obiektu: Array)

Zwraca łańcuch znaków reprezentujący kod źródłowy tablicy.


JavaScript Funkcja toSource (Metoda obiektu: Function)

Zwraca łańcuch znaków reprezentujący kod źródłowy funkcji.


JavaScript Funkcja toString (Metoda obiektu: Array)

Zwraca łańcuch znaków reprezentujący daną tablicę wraz z jej elementami.


JavaScript Funkcja toString (Metoda obiektu: Function)

Zwraca łańcuch znaków reprezentujący kod źródłowy funkcji.


JavaScript Funkcja unshift (Metoda obiektu: Array)

Dodaje jeden lub więcej elementów na początek tablicy i zwraca jej nową długość.


JavaScript Funkcja unwatch (Metoda obiektu: Object)

Usuwa funkcję monitorującą ustawioną poprzez metodę watch.


JavaScript Funkcja UTC (Metoda obiektu: Date)

Akceptuje te same parametry co najdłuższa forma konstruktora i zwraca liczbę milisekund w obiekcie Date, które upłynęły od 1 stycznia, 1970, 00:00:00, czasu uniwersalnego.


JavaScript Funkcja valueOf (Metoda obiektu: Function)

Zwraca łańcuch znaków reprezentujący kod źródłowy funkcji.


JavaScript Funkcja valueOf (Metoda obiektu: Object)

Zwraca wartość podstawową danego obiektu.


JavaScript Funkcja watch (Metoda obiektu: Object)

Obserwuje własność obiektu i wywołuje funkcję, kiedy nastąpi przypisanie wartości do tej własności.


JavaScript join (Metoda obiektu: Array)

Łączy wszystkie elementy tablicy w jeden łańcuch znaków.


JavaScript lastIndexOf (Metoda obiektu: Array)

Zwraca ostatni indeks, pod którym podany element może być znaleziony w tablicy, lub -1 jeśli nie jest obecny. Tablica jest przeszukiwana od końca, zaczynając od indeksu fromIndex


Poprzednia <<| 4/5 |>> Następna
4:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors