Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

MovieClip _focusrect [AS 2]

Wartość logiczna, określająca czy klip filmowy posiada żółtą obwódkę, kiedy zostaje mu nadane skupienie po przez klawisz (domyślnie) TAB.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa MovieClip [AS 2]

Tworzy na scenie (lub wewnątrz innego klipu filmowego) pusty klip filmowy.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip _alpha [AS 2]

Tworzy kopię klonu klipu filmowego na obrazie (lub zagnieżdża ją w innym klipie).
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip blendMode [AS 2]

Usuwa poprzednio utworzoną kopię klonu klipu filmowego. W przypadku użycia metody nie musisz dodatkowo określać celu (obiektu).
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip attachAudio [AS 2]

Dodaje nowy obiekt TextField (czyli dynamiczne lub wejściowe pole tekstowe) do obiektu MovieClip (klipu filmowego).
Kategoria: Flash > ActionScript


createTextField()

Tworzy określony styl matrix, oczekiwany przez metodę MovieClip.beginGradientFill() .
Kategoria: Flash > ActionScript


createEmptyMovieClip()

Metody klasy MovieClip zapewniają taką samo funkcjonalność jak docelowe klipy filmowe. Niektóre dodatkowe metody nie posiadają jednak takich akcji w przyborniku Actions w panelu Actions.
Kategoria: Flash > ActionScript


duplicateMovieClip()

Wartość kanału alpha (przezroczystość), nadana dla klipu filmowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


removeMovieClip()

Opcje mieszania, nadane dla klipu filmowego. Opcje mieszania są widoczne podczas nakładania się dwóch obrazów na siebie. 2 to przycisk, 1 to inny obiekt.
Kategoria: Flash > ActionScript


Matrix createGradientBox [AS 2]

Określa źródło dźwięku do odtworzenia.
Kategoria: Flash > ActionScript


1/13 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2022 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors