Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

PHP thumb rozmycie (blur) obrazu

Skrypt przedstawia jak poprzez php thumb rozmyć obrazek.
Kategoria: Skrypty > PHP


BevelFilter.blurX [AS 2]

Ustawia ilość poziomowego rozmycia dla efektu płaskorzeźby.
Kategoria: Flash > ActionScript


BevelFilter.blurY [AS 2]

Ustawia ilość pionowego rozmycia dla efektu płaskorzeźby.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa BlurFilter [AS 2]

Tworzy filtr ze specyficznymi parametrami. Domyślnie wartości tworzą lekki, rozmazany nieco obrazek.
Kategoria: Flash > ActionScript


BlurFilter blurX [AS 2]

Ilość rozmycia w poziomie. Wartości z przedziału 0 - 255 (możliwe liczby przecinkowe). Domyślna wartość to 4.
Kategoria: Flash > ActionScript


BlurFilter blurY [AS 2]

Ustawia ilość rozmycia w pionie.
Kategoria: Flash > ActionScript


BlurFilter clone [AS 2]

Zwraca identyczną kopię obiektu filtru rozmycia.
Kategoria: Flash > ActionScript


BlurFilter quality [AS 2]

Ustawia ilość nałożenia filtru.
Kategoria: Flash > ActionScript


DropShadowFilter blurX [AS 2]

Ilość horyzontalnego rozmycia
Kategoria: Flash > ActionScript


DropShadowFilter blurY [AS 2]

Ilość pionowego rozmycia.
Kategoria: Flash > ActionScript


1/2 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors