Loading:


BlurFilter blurY [AS 2]

Klasa: BlurFilter

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash8+

 

Ustawia ilość rozmycia w pionie. Wartości z przedziału 0 - 255 (możliwe liczby przecinkowe). Domyślna wartość to 4. Wartości potęgi 2 (takie jak 2, 4, 8, 16 i 32) są zoptymalizowane do tworzenia szybszego niż inne wartości.

 

Przykład:

 

import flash.filters.BlurFilter;
var mc:MovieClip = stworzRozmycieProstokata("RozmyciePoziomeX");
mc.onRelease = function() {
    var filtr:BlurFilter = this.filters[0];
    filtr.blurY = 200;
    this.filtry = new Array(filtr);
}

function stworzRozmycieProstokata(nazwa:String):MovieClip {
    var rect:MovieClip = this.createEmptyMovieClip(nazwa, this.getNextHighestDepth());
    var w:Number = 100;
    var h:Number = 100;
    rect.beginFill(0x003366);
    rect.lineTo(w, 0);
    rect.lineTo(w, h);
    rect.lineTo(0, h);
    rect.lineTo(0, 0);
    rect._x = 20;
    rect._y = 20;

    var filtr:BlurFilter = new BlurFilter(30, 30, 2);
    var filtrArray:Array = new Array();
    filtrArray.push(filtr);
    rect.filtry = filtrArray;
    return rect;
}Napisz Artyku³

Listing

niema
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors