Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

getBytesLoaded() [AS 2]

Zawiera informację o liczbie danych klipu filmowego (lub głównego filmu), pobranych przez odtwarzacz i umieszczonych w pamięci.
Kategoria: Flash > ActionScript


getBytesTotal() [AS 2]

Zawiera informacje o wielkości filmu lub klipu filmowego (w bajtach).
Kategoria: Flash > ActionScript


LoadVars getBytesLoaded [AS 2]

Zwraca liczbę pobranych bajtów przez LoadVars.load() lub LoadVars.sendAndLoad().
Kategoria: Flash > ActionScript


LoadVars getBytesTotal [AS 2]

Zwraca liczbę wszystkich bajtów pobranych przez LoadVars.load() lub LoadVars.sendAndLoad().
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip getBytesLoaded [AS 2]

Zwraca liczbę bajtów załadowanych (źródłowo) dla klipu filmowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip getBytesLoaded [AS 2]

Zwraca liczbę bajtów załadowanych (źródłowo) dla klipu filmowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip getBytesTotal [AS 2]

Zwraca wielkość, podaną w bajtach klipu filmowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


NetStream bytesLoaded [AS 2]

Zwraca liczbę bajtów danych, które zostały załadowane do odtwarzacza.
Kategoria: Flash > ActionScript


NetStream bytesTotal [AS 2]

Zwraca totalny rozmiar w bajtach ładowanego pliku.
Kategoria: Flash > ActionScript


Sound getBytesLoaded [AS 2]

Zwraca liczbę załadowanych bajtów (źródłowych) dla określonego obiektu Sound.
Kategoria: Flash > ActionScript


1/2 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors