Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Dynamiczne usuwanie znaków innych niż litery i cyfry - JS wyrażenia regularne

Poniższy skrypt pozwala w pole input wpisać jedynie cyfry gdzie liczba 48 odpowiada liczbie 0 w kodzie 16'stkowym a 57 liczbie 9
Kategoria: Skrypty > JavaScript


Zablokowanie możliwości wpisywania określonych znaków w formularzu

Zwraca łańcuch w którym wszystkie nie alfanumeryczne znaki z wyjątkiem -_. zostały zastąpione przez dwie cyfry szesnastkowe poprzedzone znakiem procenta (%).
Kategoria: Skrypty > JavaScript


rawurlencode

Zwraca łańcuch w którym wszystkie nie alfanumeryczne znaki z wyjątkiem -_. zostały zastąpione przez dwie cyfry szesnastkowe poprzedzone znakiem procenta (%), a spacje kodowane są jako znak (+).
Kategoria: Funkcje > PHP


urlencode

Skrypt blokuje możliwość wpisania w pole tekstowe input jakichkolwiek liter wpisać można tylko cyfry.
Kategoria: Funkcje > PHP


Zablokowanie możliwości wpisania liter w pole tekstowe.

Skrypt dynamicznie usuwa z pola tekstowego znaki inne niż litery i cyfry.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


Number MIN_VALUE [AS 2]

Najmniejsza reprezentująca nie negatywna liczba (podwójna precyzja IEEE-754).
Kategoria: Flash > ActionScript


Sortowanie liczb w List, ArrayList, Collection w JAVA

Skrypt pokazuje jak posortować listę ( w tym przypadku listę obiektów z właściwością 'nazwa') według porządku alfabetycznego. List<MojObiekt>. Przykłąd używa comparator'a oraz Collection.sort metody dla list.
Kategoria: Skrypty > JAVA


1/1
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors