Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

_droptarget [AS 2]

Zwraca nazwę (w notacji ukośnikowej) ostatniego klipu filmowego, na który został upuszczony przeciągany klip.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa DropShadowFilter [AS 2]

Klasa DropShadowFilter pozwala ci na dodanie efektu cienia dla obiektów Flash'a.
Kategoria: Flash > ActionScript


DropShadowFilter alpha [AS 2]

Wartość kanału alpha (przezroczystości) dla cienia.
Kategoria: Flash > ActionScript


DropShadowFilter angle [AS 2]

Kąt padania cienia, od 0 do 360 stopni (punkt pływający).
Kategoria: Flash > ActionScript


DropShadowFilter blurX [AS 2]

Ilość horyzontalnego rozmycia
Kategoria: Flash > ActionScript


DropShadowFilter blurY [AS 2]

Ilość pionowego rozmycia.
Kategoria: Flash > ActionScript


DropShadowFilter clone [AS 2]

Zwraca kopię aktualnego filtru obiektu.
Kategoria: Flash > ActionScript


DropShadowFilter color [AS 2]

Kolor wypełnienia dla cienia, podany w formie heksadecymalnej 0xRRGGBB.
Kategoria: Flash > ActionScript


DropShadowFilter distance [AS 2]

Odległość cienia od obiektu, w pikselach
Kategoria: Flash > ActionScript


DropShadowFilter hideObject [AS 2]

Wskazuje czy obiekt oryginalny ma zostać w zupełności ukryty (TRUE).
Kategoria: Flash > ActionScript


1/2 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors