Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

BevelFilter.distance [AS 2]

Określa dystans efektu płaskorzeźby od obiektu.
Kategoria: Flash > ActionScript


GradientBevelFilter distance [AS 2]

Odległość cienia od obiektu, w pikselach
Kategoria: Flash > ActionScript


Point distance [AS 2]

Dystans nadania płaskorzeźby.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextRenderer maxLevel [AS 2]

Odległość poświaty od obiektu, w pikselach. Domyśla wartość to 4 (punkt płynący).
Kategoria: Flash > ActionScript


Wykrywanie odległości pomiędzy obiektami - animacja łączenia liniami [ AS 3 ]

Skrypt wyświetla aktualną odległość pomiędzy wyśrodkowanym punktem Sprite oraz kursorem myszki. Tworzy on również linię pomiędzy obydwoma punktami.
Kategoria: Flash > Skrypty


DropShadowFilter distance [AS 2]

Zwraca dystans pomiędzy pt1, a pt2.
Kategoria: Flash > ActionScript


GradientGlowFilter distance [AS 2]

Ustawia adaptacyjny przykładowy dystans pól (ADFs) poziom jakości dla zaawansowanego wygładzenia.
Kategoria: Flash > ActionScript


Obliczanie odległości pomiędzy dwoma punktami - AS3

Skrypt wyświetla losowo poruszające się obiekty, oraz łączy je liniami jeśli zbliżą się na określony dystans do samych siebie.
Kategoria: Flash > Skrypty


1/1
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors