Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

xml_set_external_entity_ref_handler

Ustawia zewnętrzne odwołanie do obsługi funkcji parsera XML Parser.
Kategoria: Funkcje > PHP


Klasa ExternalInterface [AS 2]

Klasa ExternalInterface jest zewnętrznym API, aplikacja interfejsu programistycznego, która umożliwia bezpośrednią komunikację pomiędzy ActionScript oraz obiektem Flash Player, na przykład strona HTML z JavaSript, lub aplikacja pulpitowa z osadzonym Flash Player'em.
Kategoria: Flash > ActionScript


ExternalInterface addCallback [AS 2]

Rejestruje ActionSript metodę, aby było ona dostępną ze środowiska.
Kategoria: Flash > ActionScript


ExternalInterface available [AS 2]

Wskazuje czy aktualny odtwarzacz jest w pojemniku, który oferuje zewnętrzny interfejs.
Kategoria: Flash > ActionScript


ExternalInterface call [AS 2]

Wywołuje wystawioną funkcje przez środowiska Flash Player, przekazując 0 lub więcej argumentów.
Kategoria: Flash > ActionScript


Otwieranie zewnętrznego / nowego okna przeglądarki w aplikacji mobilnej

Przykład pokazuje jak otworzyć zewnętrzne / zdalne okno przeglądarki z poziomu Web View.
Kategoria: Skrypty > PhoneGap


1/1
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors