Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Data w formacie Dzień/Miesiąc/Rok

Konwertuje wartość w formacie binarnym na hexodecymalny.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


C++ ustalenie dnia tygodnia na podstawie daty w formacie dd.mm.rrrr

Koduje wartość w formacie md5 do pliku.
Kategoria: Skrypty > C++


bin2hex()

Skrypt Javascript wyświetla date i czas w formacie: Czwartek, 25 września 2008 17:08:27
Kategoria: Funkcje > PHP


md5_file()

Data w układzie Dzień/Miesiąc/Rok 25/9/2008
Kategoria: Funkcje > PHP


date_format()

Zwraca date w formacie podanym w argumencie.
Kategoria: Funkcje > PHP


bzdecompress()

Dekompresuje dane w formacie bzip2.
Kategoria: Funkcje > PHP


lzf_decompress()

Dekompresuje dane o formacie LZF na zwykły ciąg znaków.
Kategoria: Funkcje > PHP


variant_date_to_timestamp

Konwertuje wariant z VT_DATE (lub podobne) na wartość w formacie UNIX timestamp. Pozwala to na łatwiejsze interopability między Unix-owską częścią PHP i COM.
Kategoria: Funkcje > PHP


Data i czas, dzień i miesiąc po polsku

Skrypt wyświetla date w formacie: 20.03.2006
Kategoria: Skrypty > JavaScript


Wyświetlanie aktualnej daty dzień/miesiąc/rok Javascript

Skrypt ustala dzień tygodnia na podstawie daty.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


1/3 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors