Loading:

Automatyczny wyłącznik komputera

Automatyczny wyłącznik komputera korzystający z funkcji systemowej "shutdown". Program pyta użytkownika o ilość czasu (w minutach) po jakim ma zostać wyłączony komputer. Zaimplementowana została także możliwość wyłączenia aktualnie ustawionego wyłącznika.


C++ ciąg Fibonacciego

Program pobiera n od użytkownika i liczy ciąg Fibonacciego dla tej liczby


C++ Liczba słownie z przedziału od 0 do 4 294 967 295

Program wczytuje od użytkownika liczbę z przedziału od 0 do 4 294 967 295 i wyświetla ją słownie.


C++ Liczba słownie z przedziału od 0 do 999

Program wczytuje od użytkownika liczbe z przedziału od 0 do 999 i wyświetla ją słownie.


C++ Liczenie wyrazów w tekście

Program liczy ilość wyrazów w tekście.


C++ losowanie liczb i wstawienie ich do tablicy

Program losuje liczby i wstawia je do tablicy, wyświetla również MAX, MIN, Większych, Mniejszych


C++ obliczanie równania kawdratowego i delty

Program oblicza wynik równania kwadratowego dla wzoru Ax2+Bx+C=0 oraz delte


C++ obliczanie wartośc wielomianu

Program oblicza wartość wielomianu o postaci y(x)=An*X^+A(n-1)*X^(n-1)+...+A2*X^2+A1*X+A0


C++ suma, różnica, iloczyn iloraz

Program napisany w języku C++ wczytuje od użytkownika 2 liczby i wyświetla ich sume, różnice, iloczyn i iloraz.


C++ transponowanie macierzy wyliczanie wyznacznika

Program oblicza i wyświetla macierz transponowaną i oblicza wyznacznik macierzy


C++ transponowanie macierzy wyliczanie wyznacznika 3x3

Program oblicza i wyświetla macierz transponowaną i oblicza wyznacznik macierzy, dane pobiera od użytkownika.


C++ trójkąt Pascala zapis wyniku do pliku

Program wyświetla trójkąt Pascala dla liczby n wczytanej od użytkownika, potem zapisuje go w pliku tekstowym


C++ ustalenie dnia tygodnia na podstawie daty w formacie dd.mm.rrrr

Skrypt ustala dzień tygodnia na podstawie daty.


C++ wczytanie danych do tablicy, średnią arytmetyczną, odchylenie

Program wczytuje od użytkownika liczbę tworzy tablice i wczytuje do niej tyle liczb ile podał w zmiennej n.


C++ wczytanie n liczb do tablicy, średnia arytmetyczna, oraz największa liczba

Program wczytuje od użytkownika liczbę tworzy tablice i wczytuje do niej tyle liczb ile podał w zmiennej n.


C++ Zamiana liczb arabskich z przedziału od 0 do 3999 na liczby rzymskie

Program zamienia liczby arabskie z przedziału od 0 do 3999 na liczby rzymskie


1/2 |>> Następna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors