Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

udm_hash32

pobierze ciąg str i zwróci dość unikalny 32-bitowy hash
Kategoria: Funkcje > PHP


hash_algos()

Zwraca listę wszystkich dostępnych algorytmów mieszania.
Kategoria: Funkcje > PHP


hash_copy()

Kopiuje zawartość mieszania.
Kategoria: Funkcje > PHP


hash_file()

Generuje mieszaną wartość z zawartości podanego pliku.
Kategoria: Funkcje > PHP


hash_final()

Finalizuje zaszyfrowane przyrostowanie.
Kategoria: Funkcje > PHP


hash_hmac_file()

Wygenerowuuje wprowadzaną zaszyfroaną wartość za pomocą metody HMAC i zawartości danego pliku.
Kategoria: Funkcje > PHP


hash_hmac()

Wygenerowuuje wprowadzaną zaszyfroaną wartość za pomocą metody HMAC.
Kategoria: Funkcje > PHP


hash_init()

Zainicjowuje szyfrowaną zawartość.
Kategoria: Funkcje > PHP


hash_update_file()

Aktualizuje zawartość według aktywnego mieszania zawartości z pliku.
Kategoria: Funkcje > PHP


hash_update_stream()

Przenosi dane mieszające zawartości do aktywanego mieszającego strumienia otwrtego.
Kategoria: Funkcje > PHP


1/4 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors