Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Definiowanie interfejsu - szablon dla innych klas - interface , implements [AS 2]

Pobiera deklarowany interfejs.
Kategoria: Flash > Kursy


array get_declared_interfaces

Sprawdza, czy dany interfejs został zdefiniowany.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool interface_exists

Interface jest to szkielet, bądź struktura dla innych klas które używają tej klasy jako interfejs.
Kategoria: Funkcje > PHP


Kurs ActionScript 3 dla początkujących - część 3

W tym rozdziale zapoznamy się na początek z podstawowymi oraz tymi bardziej zaawansowanymi modyfikatorami zmiennych oraz metod. Między innymi poruszymy: zmienne oraz funkcje statyczne, finalne metody, stałe zmienne oraz metody. Część 3 kursu AS3 to także zagadnienia dotyczące jak wcześniej zapowiedziano programowanie zorientowanego obiektowo (ZO) takimi jak: dziedziczenie - extends, wykorzystywanie operatora super (), nadpisywanie metod - override (), używanie interfejsów - implements. a więc zapraszamy dalej..
Kategoria: Flash > Kursy


Klasa ExternalInterface [AS 2]

Klasa ExternalInterface jest zewnętrznym API, aplikacja interfejsu programistycznego, która umożliwia bezpośrednią komunikację pomiędzy ActionScript oraz obiektem Flash Player, na przykład strona HTML z JavaSript, lub aplikacja pulpitowa z osadzonym Flash Player'em.
Kategoria: Flash > ActionScript


ExternalInterface addCallback [AS 2]

Rejestruje ActionSript metodę, aby było ona dostępną ze środowiska.
Kategoria: Flash > ActionScript


ExternalInterface available [AS 2]

Wskazuje czy aktualny odtwarzacz jest w pojemniku, który oferuje zewnętrzny interfejs.
Kategoria: Flash > ActionScript


ExternalInterface call [AS 2]

Wywołuje wystawioną funkcje przez środowiska Flash Player, przekazując 0 lub więcej argumentów.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa XMLUI [AS 2]

Obiekt XMLUI pozwala komunikować się z plikami SWF, które używają własnego interfejsu użytkownika dla Flash autoryzowanego narzędzia rozszerzonej funkcjonalności (jak np Zachowania, Polecenia, Efekty oraz Narzędzia).
Kategoria: Flash > ActionScript


Rozbijanie Klas - metoda Refaktoryzacji

Metodę rozbijania interfejsu, nadajemy, gdy zbiór klas ma takie same nazwy metod wewnątrz siebie, lub są wymuszone je mieć.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


1/1
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors