Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

AsBroadcaster.addListener [AS 2]

Wyświetla listę wszystkich zarejestrowanych obiektów nasłuchiwających (odbiorców).
Kategoria: Flash > ActionScript


AsBroadcaster._listeners [AS 2]

Wyświetla listę wszystkich zarejestrowanych obiektów nasłuchiwających (odbiorców).
Kategoria: Flash > ActionScript


AsBroadcaster.removeListener [AS 2]

Usuwa obiekt nasłuchiwający z listy obiektów, które odbierają powiadomienia wydarzeń.
Kategoria: Flash > ActionScript


IME addListener [AS 2]

Rejestruje obiekt do odbierania wiadomości kiedy IME zdarzenie zostaje wywoływane po przez onIMEComposition zdarzenie.
Kategoria: Flash > ActionScript


Przekazywanie parametrów przez addEventListener - ActionScript 3

Jedną z najtrudniejszych rzeczy dla programistów AS2 oraz ludzi, którzy zaczynają przygodę z ActionScript 3 jest wywołanie funkcji na odpowiedź jakieś wywołanej akcji np. naciśnięcie klawisza z klawiatury lub naciśnięcie klawisza myszki nad pewnym obiektem.
Kategoria: Flash > Skrypty


Kurs ActionScript 3 dla początkujących - część 4

Omówione w tym rozdziale będą między innymi: - typy danych, czyli zmiennych ( String, int, Array, Capabilities, ... ) - operatory matematyczne ( +, /, -, %, ... ) - kontrolery nasłuchiwawcze ( addEventListener ) - kolekcjoner śmieci, czyli Pan od sprzątania :] ( Garbage Collector ) - wyjątki oraz obsługa błędów ( Exceptions and Error Handling ) Przygotujcie i skupcie się, bo to naprawdę potrzebne i ważne rzeczy ;]
Kategoria: Flash > Kursy


FileReference addListener [AS 2]

Rejestruje obiekt do odbierania notyfikacji o zdarzeniach dla obiektu FileReference.
Kategoria: Flash > ActionScript


FileReference removeListener [AS 2]

Usuwa słuchacza dla obiektu, aby nie otrzymywał dalszych notyfikacji.
Kategoria: Flash > ActionScript


FileReferenceList addListener [AS 2]

Rejestruje obiekt do odbierania notyfikacji o zdarzeniach dla obiektu FileReferenceList.
Kategoria: Flash > ActionScript


FileReferenceList removeListener [AS 2]

Usuwa słuchacza dla obiektu, aby nie otrzymywał dalszych notyfikacji.
Kategoria: Flash > ActionScript


1/3 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors