Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

_parent [AS 2]

Zwraca referencje względem aktualnego obiektu klipu filmowego do nadrzędnej listwy czasowej.
Kategoria: Flash > ActionScript


play()

Rozpoczyna odtwarzanie określonej listwy czasowej od aktualnej pozycji.
Kategoria: Flash > ActionScript


stop()

Zatrzymuje odtwarzanie określonej listwy czasowej.
Kategoria: Flash > ActionScript


gotoAndPlay()

Przenosi znacznik odtwarzania określonej listwy czasowej do podanej etykiety, klatki lub wyraźenia i rozpoczyna odtwarzanie od nowego miejsca.
Kategoria: Flash > ActionScript


_global [AS 2]

Określa lokalizację zmiennych, niezależnie od listwy czasowej. Zmienne globalne dostepne są z dowolnego obiektu lub listwy czasowej.
Kategoria: Flash > ActionScript


tellTarget() [AS 2]

Funkcja odwołuje się do podanej nazwy klonu klipu filmowego i wykonuje operacje dla jego listwy czasowej.
Kategoria: Flash > ActionScript


_level [AS 2]

Referencja dla głównej listwy czasowej o wyświetlaniu poszczególnych elementów na filmie Flash'a.
Kategoria: Flash > ActionScript


_root [AS 2]

Odwołanie się do głównej listwy czasowej filmu.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip gotoAndStop [AS 2]

Przenosi odtwarzanie w filmie listwy czasowej do określonego numery klatki w klipie filmowym oraz zatrzymuje się w tym numerze.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip onUnload [AS 2]

Wywołuje się, gdy pierwsza klatka klipu filmowego jest usunięta z listwy czasowej.
Kategoria: Flash > ActionScript


1/2 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors