Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

JDMonthName()

Zwraca nazwę aktualnego miesiąca według dnia kalendarza Juliańskiego.
Kategoria: Funkcje > PHP


JDMonthName()

Zwraca nazwę aktualnego miesiąca według dnia kalendarza Juliańskiego.
Kategoria: Funkcje > PHP


JavaScript Funkcja getDate (Metoda obiektu: Date)

Funkcja zwraca aktualną datę w formacie oraz nazewnictwie polskim, które wygląda następująco: "dzień miesiąc rok", z uwzględnieniem polskich znaków.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funkcja setDate (Metoda obiektu: Date)

Zwraca dzień miesiąca dla określonej daty stosownie do czasu lokalnego.
Kategoria: Funkcje > Javascript


Date getDate [AS 2]

Ustawia dzień miesiąca dla określonej daty stosownie do czasu lokalnego.
Kategoria: Flash > ActionScript


Date getUTCDate [AS 2]

Zwraca dzień miesiąca (liczbę od 1 do 31) od określonego obiektu Date, bazując na czasie lokalnym.
Kategoria: Flash > ActionScript


Date setDate [AS 2]

Zwraca miesiąc (0 dla Stycznia, 11 dla Grudnia) od określonego obiektu Date, bazując na czasie lokalnym.
Kategoria: Flash > ActionScript


Wyświetlanie polskiej daty w ActionScript 3

Zwraca dzień miesiąca (liczbę od 1 do 31) dla określonego obiektu Date, bazując na czasie uniwersalnym.
Kategoria: Flash > Skrypty


Date getMonth [AS 2]

Zwraca miesiąc (0 dla Stycznia, 11 dla Grudnia) dla określonego obiektu Date, bazując na czasie uniwersalnym.
Kategoria: Flash > ActionScript


Date getUTCMonth [AS 2]

Ustawia dzień miesiąca dla obiektu Date, bazując na czasie lokalnym, oraz zwraca nowy czas w milisekundach.
Kategoria: Flash > ActionScript


1/2 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors