Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Modyfikacja wyglądu suwaków ( scrolla ) okna CSS

Skrypt modyfikuje wygląd scrolla okna przeglądarki.
Kategoria: Skrypty > CSS


Archaiczna animacja dynamicznego tekstu - ActionScript 2.0

Skrypt tworzy animację wpisanego przez nas tekstu w zmiennej "tekst", obsługuje on też kodowanie html oraz możliwa jest modyfikacja prędkości całej animacji po przez zmianę zmiennej "prędkość".
Kategoria: Flash > Skrypty


Konwertowania liczby na ciag znaków - konwersja int na String

W przypadku konwertowania liczby typu int na typ String, czyli ciągu znaku należy wykonać podany skrypt:
Kategoria: Skrypty > JAVA


Ukrywanie Warstwy Prezentacyjnej od Warstwy Biznesowej - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy wymagana jest obsługa lub/i związane struktury danych są narażone od warstwy prezentacyjnej na warstwie biznesowej.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Łączenie Klas - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy jedna z klas nie robi zbyt dużo użytecznej i różniącej się operacji od innej klasy.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Formuła Metody Template - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą operację, gdy dwie metody w podklasach wykonują podobne procesy w tym samym porządku, ale procesy są nieco inne.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Ukrywanie Delegowania - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy klasa klienta wywołuje więcej niż jedną klasę w systemie.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Ukrywanie Metody - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy metoda w klasie nie jest używana przez żadną inną zewnętrzną klasę.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Rozbijanie Superklas - metoda Refaktoryzacji

Metoda polega na stworzeniu klasy abstrakcyjnej, kiedy posiadamy dwie lub więcej klas z podobną funkcjonalnością.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Rozbijanie Podklas - metoda Refaktoryzacji

Metoda polega na rozdzieleniu klasy głównej na podklasę lub podklasy z pogrupowanymi metodami.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


1/3 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors