Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Klasa Mouse [AS 2]

Skrypt zmienia obrazek po najechaniu na niego myszą wykorzystując do tego zdarzenie onMouseOver i onMouseOut.
Kategoria: Flash > ActionScript


Mouse addListener [AS 2]

Pozioma współrzędna kursora myszy, wyrażona względem układu współrzednych klipu filmowego (lub filmu).
Kategoria: Flash > ActionScript


Mouse hide [AS 2]

Pionowa współrzędna kursora myszy, wyrażona względem układu współrzednych klipu filmowego (lub filmu).
Kategoria: Flash > ActionScript


Mouse onMouseDown [AS 2]

Akcja ta informuje Flasha, by odświeżył ekran po wykryciu jakiejś operacji np (mouseMove) ruch myszy, co zapewnia płynniejszy ruch obiektu.
Kategoria: Flash > ActionScript


Zmiana obrazka po najechaniu myszą (dynamiczne przyciski)

Zwraca wartość x pozycji kursora myszki względem przycisku, lub sceny.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


_xmouse [AS 2]

Zwraca wartość y pozycji kursora myszki względem przycisku, lub sceny
Kategoria: Flash > ActionScript


_ymouse [AS 2]

Klasa Mouse jest wysoko poziomową klasą, której właściwości oraz metody są dostępne bez użycia konstruktora.
Kategoria: Flash > ActionScript


updateAfterEvent()

Rejestruje obiekt odbierający zdarzenia dla onMouseDown, onMouseMove, onMouseUp, oraz onMouseWheel słuchaczy.
Kategoria: Flash > ActionScript


Button _xmouse [AS 2]

Ukrywa kursor myszki w pliku SWF.
Kategoria: Flash > ActionScript


Button _ymouse [AS 2]

Wykonuje się, gdy przycisk myszki zostaje naciśnięty.
Kategoria: Flash > ActionScript


1/4 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors