Loading:

Promocja Helion.pl
Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

current()

Zwraca bieżący element tablicy. Każda tablica ma wewnętrzny wskaźnik bo swojego "bieżącego" elementu, który jest inicjalizowany do pierwszego elementu wstawionego do tablicy.
Kategoria: Funkcje > PHP


XMLReader::moveToNextAttribute

Przesuwa kursor do następnego atrybutu, jeśli jest umieszczony na atrybucie lub przenosi się do pierwszego atrybutu, jeśli jest umieszczony na elemencie.
Kategoria: Funkcje > PHP


XMLReader::moveToFirstAttribute

Przesuwa kursor do pierwszego atrybutu.
Kategoria: Funkcje > PHP


strpos()

Zwraca numeryczne stanowisko pierwszego wystąpienia szukanego znaku w ciągu.
Kategoria: Funkcje > PHP


DomDocument->create_attribute

Funkcja zwraca nową instancję klasy DomAttribute. Nazwa atrybutu jest wartością pierwszego parametru. Wartości atrybutu jest wartością drugiego parametru. Ten węzeł nie pojawi się w dokumencie dopóki nie zostanie wstawiony, NP. Funkcja domnode_append_child ().
Kategoria: Funkcje > PHP


bool XMLReader::moveToFirstAttribute

Przesuwa kursor do pierwszego atrybutu.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool XMLReader::moveToNextAttribute

Przesuwa kursor do następnego atrybutu, jeśli jest umieszczony na atrybucie lub przenosi się do pierwszego atrybutu, jeśli umieszczony na elemencie.
Kategoria: Funkcje > PHP


mixed current

Każda tablica ma wewnętrzny wskaźnik bo swojego "bieżącego" elementu, który jest inicjalizowany do pierwszego elementu wstawionego do tablicy.
Kategoria: Funkcje > PHP


Styl CSS :first-child

Styl, a w zasadzie pseudoklasa, który definiuje właściwości pierwszego elementu w hierarchii stylów.
Kategoria: Style CSS >


nextScene()

Akcja ta powoduje przejście do pierwszego ujęcia nowej sceny.
Kategoria: Flash > ActionScript


1/2 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-17 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors