Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Cache strony, optymalizacja i poprawienie wydajności serwisu

Kurs przedstawia jak poprawić wydajność serwisu stosując cache, czyli zapis przetworzonego kodu do pliku i cykliczny odczyt
Kategoria: Kursy > PHP


Ukrywanie Warstwy Prezentacyjnej od Warstwy Biznesowej - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy wymagana jest obsługa lub/i związane struktury danych są narażone od warstwy prezentacyjnej na warstwie biznesowej.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Łączenie Klas - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy jedna z klas nie robi zbyt dużo użytecznej i różniącej się operacji od innej klasy.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Formuła Metody Template - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą operację, gdy dwie metody w podklasach wykonują podobne procesy w tym samym porządku, ale procesy są nieco inne.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Ukrywanie Delegowania - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy klasa klienta wywołuje więcej niż jedną klasę w systemie.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Ukrywanie Metody - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy metoda w klasie nie jest używana przez żadną inną zewnętrzną klasę.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Rozbijanie Superklas - metoda Refaktoryzacji

Metoda polega na stworzeniu klasy abstrakcyjnej, kiedy posiadamy dwie lub więcej klas z podobną funkcjonalnością.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Rozbijanie Podklas - metoda Refaktoryzacji

Metoda polega na rozdzieleniu klasy głównej na podklasę lub podklasy z pogrupowanymi metodami.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Łączenie Metod - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy zawartość metody jest mało skomplikowana i jej nazwa jest wprost proporcjonalna do tego co robi.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Łączenie Zmiennych - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy zawartość stworzona zmienna przetrzymuje np link do metody z innej klasy, jednak wykorzystujemy ją tylko raz lub sporadycznie.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


1/2 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors