Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

printer_draw_roundrect

Funkcja zwraca prostokąt.
Kategoria: Funkcje > PHP


printer_draw_rectangle

Funkcja zwraca prostokąt z zaokrąglonymi narożnikami.
Kategoria: Funkcje > PHP


BitmapData.colorTransform [AS 2]

Zmienia wartość koloru dla określonej lokalizacji prostokątu używając obiektu ColorTransform.
Kategoria: Flash > ActionScript


BitmapData.fillRect[AS 2]

Wypełnia obszar prostokąta odpowiednim kolorem zapisanym jako ARGB kolor.
Kategoria: Flash > ActionScript


BitmapData.generateFilterRect [AS 2]

Definiuje prostokąt, który będzie od chwili obecnej podlegał funkcji applyFilter(), po dodaniu filtru do obrazu.
Kategoria: Flash > ActionScript


BitmapData.getColorBoundsRect [AS 2]

Określa prostokątny obszar, który w pełni otacza wszystkie piksele o określonym kolorze w bitmapie obrazu.
Kategoria: Flash > ActionScript


BitmapData.rectangle [AS 2]

Prostokąt, który definiuje wielkość oraz lokalizacje obrazu bitmapowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


PDF_fit_textflow

Format następnej partii textflow wewnątrz prostokątnego obszaru
Kategoria: Funkcje > PHP


Button scale9Grid [AS 2]

Obszar prostokątny który definiuje dziewięć skalowanych regionów dla przycisku (te same regiony są ukazane jeśli ręcznie chcemy modyfikować kształt obiektu we Flash).
Kategoria: Flash > ActionScript


PDF_rect

Rysuje prostokąt.
Kategoria: Funkcje > PHP


1/5 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors