Loading:


BitmapData.colorTransform [AS 2]

Klasa: BitmapData

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash8+

 

public colorTransform(prostokąt:Rectangle,kolor:ColorTransform) : Void

 

Parametry

prostokąt:Rectangle - Obiekt prostokątu, który definiuje obszar obrazu, który ma zostać poddany transformacji koloru.

kolor:ColorTransform - Obiekt ColorTransform opisujący kolor do transformacji na obrazie.

 

Zmienia wartość koloru dla określonej lokalizacji prostokątu używając obiektu ColorTransform. Jeśli prostokąt odpowiada granicą bitmapy obrazu, wtedy metoda ta przekształca wartości kolorów dla całego obrazu.

 

Przykład:

 

import flash.display.BitmapData;
import flash.geom.ColorTransform;

var mojaBitmapData:BitmapData = new BitmapData(100, 80, false, 0x00CCCCCC);

var mc:MovieClip = this.createEmptyMovieClip("mc", this.getNextHighestDepth());
mc.attachBitmap(mojaBitmapData, this.getNextHighestDepth());

mc.onPress = function() {
    mojaBitmapData.colorTransform(mojaBitmapData.rectangle, new ColorTransform(1, 0, 0, 1, 255, 0, 0, 0));
}Napisz Artyku³

Listing

niema
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors