Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

BitmapData.fillRect[AS 2]

Wypełnia obszar prostokąta odpowiednim kolorem zapisanym jako ARGB kolor.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip scrollRect [AS 2]

Właściwość scrollRect pozwala ci na szybkie przewijanie zawartości klipu filmowego oraz posiadać okno wyświetlające większą treść.
Kategoria: Flash > ActionScript


Rectangle contains [AS 2]

Określa, czy określony punkt jest zawarty w regionie prostokąta, określonego przez ten obiekt Rectangle.
Kategoria: Flash > ActionScript


Recangle containsPoint [AS 2]

Określa, czy określony punkt jest zawarty w regionie prostokąta, określonego przez ten obiekt Rectangle.
Kategoria: Flash > ActionScript


Rectangle height [AS 2]

Zwraca wysokość prostokąta, w pikselach.
Kategoria: Flash > ActionScript


Rectangle left [AS 2]

Zwraca współrzędną x lewego-górnego rogu prostokąta.
Kategoria: Flash > ActionScript


Rectangle size [AS 2]

Zwraca wielkość obiektu Rectangle, wyrażoną jako obiekt Point z wartościami właściwości: width oraz height.
Kategoria: Flash > ActionScript


Rectangle top [AS 2]

Zwraca współrzędną y lewego-górnego rogu prostokąta.
Kategoria: Flash > ActionScript


Rectangle topLeft [AS 2]

Zwraca lokację lewego-górnego rogu obiektu Rectangle, określonego przez wartości x oraz y .
Kategoria: Flash > ActionScript


Rectangle union [AS 2]

Dodaje dwa prostokąty, do stworzenia nowego obiektu Rectangle, przez wypełnianie poziomej i pionowej przestrzeni pomiędzy obydwoma prostokątami.
Kategoria: Flash > ActionScript


1/2 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors