Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Zegarek na przycisku

Dzięki zablokowaniu prawego przycisku na naszej stronie zabezpieczymy się przed kradzieżą np. grafiki z naszej strony.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


Zamknięcie okna przeglądarki

Skrypt podaje dynamicznie czas po nasunięciu kursora myszki nad przycisk (IE) lub kliknięciu (NC).
Kategoria: Skrypty > JavaScript


Jak zrobić graficzny button submit do wysyłania formularza

Skrypt zmienia obrazek po najechaniu na niego myszą wykorzystując do tego zdarzenie onMouseOver i onMouseOut.
Kategoria: Skrypty > HTML


Blokada prawego przycisku myszy

Skrypt utworzy pola wyboru typu radio z elemlentu <input> któremu przydzielimy parametr TYPE="radio", przeniesienie na nową strone nastąpi po wybraniu jednej z opcji i kliknięciu przycisku kliknij tu.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


Zmiana obrazka po najechaniu myszą (dynamiczne przyciski)

Skrypt tworzy odnośniki z przycisków typu <INPUT TYPE="BUTTON">
Kategoria: Skrypty > JavaScript


Odnośnik w polach wybory typu radio

Skrypt tworzy przycisk umożliwiający zamknięcie okna przeglądarki.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


Odnośniki na przyciskach

Wartość logiczna określająca, czy przy przechodzeniu pomiedzy przyciskami za pomocą klawisza Tab pojawia się żółta ramka.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


_focusrect [AS 2]

Jeśli chcemy ustawić obrazek jako przycisk submit lub button wystarczy prosty kod:
Kategoria: Flash > ActionScript


Kontroler mapy Flash ActionScript, przybliżanie, oddalanie, zoom, przesówanie

Skrypt pobiera mapę do flash i dodaje przyciski do sterowania nią jak w zumi
Kategoria: Flash > Skrypty


on() - uchwyt [AS 2]

Właściwość przycisków oraz klipów filmowych w filmie Flasha, wykrywa odpowiednie zdarzenie oraz wykonuje kod zawarty między nawiasami klamrowymi.
Kategoria: Flash > ActionScript


1/9 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2022 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors