Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

DOMDocument::createEntityReference

Funkcja ta tworzy nową instancję klasy DOMEntityReference. Ten węzeł nie pojawi się w dokumencie dopóki nie zostanie wstawiony, NP. Metoda DOMNode-> appendChild ().
Kategoria: Funkcje > PHP


DomDocument->create_entity_reference

Funkcja zwraca nową instancję klasy DomEntityReference. Treść jednostki odniesienia jest wartośią tego parametru . Ten węzeł nie pojawi się w dokumencie dopóki nie zostanie wstawiony, NP. Funkcja domnode_append_child ().
Kategoria: Funkcje > PHP


com_invoke

com_invoke () wywołuje metodę o nazwie function_name COM referenced by com_object.
Kategoria: Funkcje > PHP


Klasa FileReference [AS 2]

Klasa FileReference zapewnia środki do wysłania oraz pobrania plików pomiędzy komputerem użytkownika a serwerem.
Kategoria: Flash > ActionScript


FileReference addListener [AS 2]

Rejestruje obiekt do odbierania notyfikacji o zdarzeniach dla obiektu FileReference.
Kategoria: Flash > ActionScript


FileReference browse [AS 2]

Wyświetla w oknie dialogowym tylko rozszerzenia plików, które zostały sprecyzowane w argumencie.
Kategoria: Flash > ActionScript


FileReference cancel [AS 2]

Zatrzymuje każda operację wysyłania lub pobierania plików dla obiektu FileReference.
Kategoria: Flash > ActionScript


FileReference creationDate [AS 2]

Zwraca datę utworzenia pliku na dysku.
Kategoria: Flash > ActionScript


FileReference creator [AS 2]

Zwraca typ tworzenia dla Macintosh pliku.
Kategoria: Flash > ActionScript


FileReference modificationDate [AS 2]

Zwraca datę modyfikacji pliku na dysku.
Kategoria: Flash > ActionScript


1/4 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors