Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Rozdzielenie Pętli - metoda Refaktoryzacji

Rozdziela obiekt String na klika części, po przez łamanie ich, kiedy parametr ogranicznik wystąpi oraz zwraca tablicę podzielonych ciągów.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Rozdzielenie Tymczasowych Zmiennych - metoda Refaktoryzacji

Zwraca znaki w ciągu znaków z indeksy określonego przez start parametr przez liczb,e znaków określonych przez dlugosc parametr.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


String split [AS 2]

Zwraca ciąg znaków obejmujący znaki pomiędzy określonymi punktami przez parametry start oraz koniec .
Kategoria: Flash > ActionScript


String substr [AS 2]

Metoda polega na rozgałęzieniu klasy, która posiada GUI elementy, nasłuchuje na zdarzenia oraz posiada całą strukturę procesów w sobie.
Kategoria: Flash > ActionScript


String substring [AS 2]

Metoda tą nadajemy na klasę, która oferuje ustawienie oraz pobranie kolekcji przez get i set oraz zamiany ich na właściwość tylko do odczytu i dodanie add() i remove() metod dla pojedynczego elementu.
Kategoria: Flash > ActionScript


Duplikacja obserwowanych danych - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy posiadamy pętle, która robi dwie rzeczy.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Enkapsulowanie Kolekcji - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy posiadamy tymczasową zmienną przypisana więcej niż raz, ale nie jest zmienną pętli czy też nie kolekcjonuje tymczasowej zmiennych.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


1/1
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors