Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Styl CSS text-shadow

Styl definiuje cień dla tekstu. Poszczególne cienie składają się z trzech wartości: koloru, odchylenia w poziomie, odchylenia w pionie i rozmycia - ostatni parametr można opuścić. Takie definicje oddziela się od siebie przecinkami.
Kategoria: Style CSS >


BevelFilter.shadowAlpha [AS 2]

Określa wartość przezroczystości dla cieni w efekcie płaskorzeźby.
Kategoria: Flash > ActionScript


BevelFilter.shadowColor [AS 2]

Określa kolor przypadający dla cieni w efekcie płaskorzeźby.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa DropShadowFilter [AS 2]

Klasa DropShadowFilter pozwala ci na dodanie efektu cienia dla obiektów Flash'a.
Kategoria: Flash > ActionScript


DropShadowFilter alpha [AS 2]

Wartość kanału alpha (przezroczystości) dla cienia.
Kategoria: Flash > ActionScript


DropShadowFilter angle [AS 2]

Kąt padania cienia, od 0 do 360 stopni (punkt pływający).
Kategoria: Flash > ActionScript


DropShadowFilter blurX [AS 2]

Ilość horyzontalnego rozmycia
Kategoria: Flash > ActionScript


DropShadowFilter blurY [AS 2]

Ilość pionowego rozmycia.
Kategoria: Flash > ActionScript


DropShadowFilter clone [AS 2]

Zwraca kopię aktualnego filtru obiektu.
Kategoria: Flash > ActionScript


DropShadowFilter color [AS 2]

Kolor wypełnienia dla cienia, podany w formie heksadecymalnej 0xRRGGBB.
Kategoria: Flash > ActionScript


1/2 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors