Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Prototype Ajax.Request

Deklaruje zbiór generalnych zmiennych środowiskowych stałych. Do usunięcia tak wpisanych danych nie potrzebna jest funkcja usuwająca wszystkie informacje cache, ale nadpisanie ten sam zbiór, pustym zbiorem.
Kategoria: Skrypty > AJAX & JavaScript


apc_define_constans()

Wczytuje zbiór stałych zmiennych z cache.
Kategoria: Funkcje > PHP


apc_load_constants()

Nasz skrypt uaktualni wszystkie rekordy z imie="Agata" i zmieni je na Paweł, tak więc wszystkie Agaty w bazie zostaną zmienione na Pawła :)
Kategoria: Funkcje > PHP


Update czyli uaktualnienie bieżącego rekordu w bazie danych

Funkcja ta przygotowuje dla rozszerzonych usług na żądanie przy użyciu profilu do korzystania z Z39.50
Kategoria: Skrypty > Skrypty PHP


yaz_itemorder

Funkcja ta pozwala na wykorzystanie procesora wewnątrz obiektu, aby rozwiązać wszystkie wywołania funkcji.
Kategoria: Funkcje > PHP


xslt_set_object

Ustawia błąd obsługi funkcji dla podanych przez procesor XSLT xH, ta funkcja zostanie wywołana gdy wystąpi błąd w transformacji XSLT
Kategoria: Funkcje > PHP


xslt_set_error_handler

Zwraca wartość atrybutu w oparciu o swoje stanowisko lub pusty napis, jeśli atrybut nie istnieje lub nie umieszczony w elemencie węzła.
Kategoria: Funkcje > PHP


XMLReader::getAttributeNo

Jeśli nie używasz żadnej biblioteki pomocniczej, to zapewne jesteś zmuszony do stworzenia dużej ilości kodu obsługującego obiekt XMLHttpRequest, z obsługą różnych przeglądarek, śledzącego stan wykonania zapytania, a nastęnie wyciągającego i przetwarzającego uzyskaną odpowiedź.
Kategoria: Funkcje > PHP


xml_parser_create_ns

xml_parser_create_ns () tworzy nowy parser XML z nazw XML wsparcia i zwraca uchwyt zasobu w odniesieniu do wykorzystania go przez inne funkcje XML.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMDocument::createAttribute

Funkcja ta tworzy nową instancję klasy DOMAttr. Ten węzeł nie pojawi się w dokumencie dopóki nie zostanie wstawiony, NP. Metoda DOMNode-> appendChild ().
Kategoria: Funkcje > PHP


1/21 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors