Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

xslt_set_error_handler

Ustawia błąd obsługi funkcji dla podanych przez procesor XSLT xH, ta funkcja zostanie wywołana gdy wystąpi błąd w transformacji XSLT
Kategoria: Funkcje > PHP


xslt_set_encoding

Ustawienie kodowania dla transformacji XSLT. Przy użyciu Sablotron backend, ta opcja jest dostępna tylko podczas kompilacji Sablotron z kodowaniem.
Kategoria: Funkcje > PHP


xslt_set_base

Ustawia bazowy URI dla wszystkich transformacji XSLT, podstawowy URI jest używany z instrukcjami, aby rozwiązać XPath dokument () z innych poleceń dostępu do zasobów zewnętrznych. Jest również używana w celu rozwiązania URI dla <xsl:include> i <xsl:import> elementów.
Kategoria: Funkcje > PHP


xslt_process

Pozwala na wykonywanie transformacji XSLT za pomocą niemal każdego rodzaju źródła wejściowego - w pojemnikach. Jest to osiągnięte poprzez użycie argumentu buforów - pojęcie zaczerpnięte z Sablotron XSLT procesor (obecnie tylko procesor XSLT obsługuje to rozszerzenie). Wejściowe pojemniki do domyślnego pliku "zawierającego" dokumentu, które mają być przetwarzane.
Kategoria: Funkcje > PHP


DomXsltStylesheet DomDocument process

Porada dotycząca transformacji danego obiektu DomDocument
Kategoria: Funkcje > PHP


XSLTProcessor DOMDocument transformToDoc

Przekształca źródło do węzła DOMDocument stosowanego w arkuszu podanym przez XSLTProcessor: importStylesheet () method.
Kategoria: Funkcje > PHP


XSLTProcessor int transformToURI

Przekształca źródło węzła do zastosowania arkusza stylów URI podanego przez XSLTProcessor: importStylesheet () method.
Kategoria: Funkcje > PHP


XSLTProcessor string transformToXML

Przekształca źródło węzła w ciąg stosowany w arkuszu podanym przez xsltprocessor: importStylesheet () method.
Kategoria: Funkcje > PHP


Sound setTransform() [AS 2]

Zmienia głośność osobno dla każdego kanału stereo obiektu Sound. Metoda ta pozwala także na odtwarzanie danych prawego kanału w lewym kanale i na odwrót.
Kategoria: Flash > ActionScript


Sound getTransform() [AS 2]

Zwraca wartość, ustawioną za pomocą ostatniego polecenia setTransform().
Kategoria: Flash > ActionScript


1/7 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors