Loading:

PHP 7 News & Updates v7.0 - 7.4 - book
Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Odtwarzacz plików FLV Video (FlashVars, Mediadisplay, MediaController)

Skrypt przedstawia odtwarzacz Flash plików FLV video, jest banalnie prosty w użyciu. Film do wyświetlenia podajemy jako parametr FlashVars.
Kategoria: Flash > Skrypty


Youtube tworzenie miniaturek video jpg - PHP

Klasa Camera głównie była zaprojektowania do pracowania pod Flash Media Server, ale również może być użyta z limitami bez tego serwera.
Kategoria: Skrypty > PHP


Tworzenie miniaturek jpg video z Youtube.com - Javascript

Wartość logiczna, która jest TRUE jeśli odtwarzacz działa na systemie wspomagającym osadzanie wideo, FALSE w innym przypadku.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


NETConnection connect [AS 2]

Wartość logiczna, która wynosi TRUE, jeśli odtwarzacz posiada możliwość odtwarzania strumienia wideo, FALSE w innym wypadku.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa NetStream [AS 2]

Określa czy Flash Player jest w stanie kodować strumień wideo.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa Camera [AS 2]

Skyrtp pobiera adres filmu video na youtube.com i zwraca miniaturkę filmu jako jpg.
Kategoria: Flash > ActionScript


Capabilities hasEmbeddedVideo [AS 2]

Skrypt pobiera adres filmu video na youtube.com i zwraca miniaturkę filmu jako jpg.
Kategoria: Flash > ActionScript


Capabilities hasStreamingVideo [AS 2]

Otwiera lokalne połączenie, za pomocą którego możesz odtwarzacz video (FLV) pliki z adresu HTTP lub z lokalnego miejsca w systemie.
Kategoria: Flash > ActionScript


Capabilities hasVideoEncoder [AS 2]

Klasa NetStream dostarcza metody oraz właściwości dla odtwarzania plików Flash Video (FLV) z lokalnego pliku systemu lub adresu HTTP.
Kategoria: Flash > ActionScript


NetStream onCuePoint [AS 2]

Wywołuje się, gdy osadzony punkt sygnałowy zostanie osiągnięty podczas odtwarzania pliku FLV.
Kategoria: Flash > ActionScript


1/4 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-17 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors