Loading:


Klasa Camera [AS 2]

Klasa: Camera

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash6+

 

Klasa Camera głównie była zaprojektowania do pracowania pod Flash Media Server, ale również może być użyta z limitami bez tego serwera.

 

Klasa Camera pozwala ci przechwytywać wideo z kamery wideo, która jest połaczona z komputerem oraz Flash Player. (Flash posiada podobne funkcje dla audio ścieźek, dla większych informacji patrz klasa Microphone na naszym portalu.)

 

Warning: Kiedy plik SWF próbuje uzyskać dostęp do kamery zwróconej przez metodę Camera.get(), Flash Player wyświetla okno Polityki, dzięki któremu mamy dostęp do kamery lub możemy zablokowac ten dostęp. (Upewnij się, że twój film posiada większe rozmiary niż 215 x 138 pikseli.)

 

Aby stworzyć lub referencjować obiekt Camera, użyj metody: Camera.get() .

 

Dostępne metody dla klasy Camer

Typ

Metoda

Opis

static

get([index:Number]) : Camera

Zwraca referencje do obiektu Camera dla przechwytywanego wideo.

 

setMode([width:Number], [height:Number], [fps:Number], [favorArea:Boolean]) : Void

Ustawia tryb przechwycywania kamery obrazu na ojczysty tryb, który najlepiej spełnia określone wymagania.

 

setMotionLevel([motionLevel:Number], [timeOut:Number]) : Void

Określa jak dużo ruchu jest potrzebne, aby wywołać Camera.onActivity(true).

 

setQuality([bandwidth:Number], [quality:Number]) : Void

Ustawia maksymalny rozmiar pasma na jedną sekundę lub wymaganą jakość aktualnie wychodzącego wideo.

 

Dostępne zdarzenia dla klasy Camera

Zdarzenie

Opis

onActivity = function(active:Boolean) {}

Wykonywane jest kiedy kamera zaczyna lub zatrzymuje wykrywać ruch.

onStatus = function(infoObject:Object) {}

Wykonywane jest kiedy użytkownik pozwala lub odmawia dostępu do kamery.

 

Dostępne właściwości dla klasy Camera

Typ

Nazwa

Opis

 

activityLevel:Number [odczyt-tylko]

Wartość cyfrowa, określająca ilość wykrytego ruchu kamery.

 

bandwidth:Number [odczyt-tylko]

Liczba określająca maksymalną ilość pasma bieżącego wychodzącego wideo, którego można wykorzystać, podana w bajtach.

 

currentFps:Number [odczyt-tylko]

Szybkość kamery zapisywania filmu, podana w klatkach na sekundę.

 

fps:Number [odczyt-tylko]

Maksymalna prędkość zapisu filmu, podana w klatkach na sekundę.

 

height:Number [odczyt-tylko]

Aktualne wychwycywanie wysokości, w pikselach.

 

index:Number [odczyt-tylko]

Zero bazujący numer określający index kamery jako odbicie tablicy zwróconej przez Camera.names.

 

motionLevel:Number [odczyt-tylko]

Wartość liczbowa określająca ilość ruchu potrzebną do uruchomienia Camera.onActivity(true).

 

motionTimeOut:Number [odczyt-tylko]

Liczba w milisekundach pomiędzy czasem braku wykrywania ruchu w kamerze oraz czasem Camera.onActivity (false) wykonania metody.

 

muted:Boolean [odczyt-tylko]

Wartość logiczna określająca czy użytkownik nie posiada dostęp do kamery (true) czy też posiada (false) we Flash Player Privacy Settings panelu.

 

name:String [odczyt-tylko]

Nazwa określająca aktualną kamerę, która została zwrócona przez oprogramowanie kamery.

static

names:Array [odczyt-tylko]

Odzyskuje tablicę wartości określające nazwy wszystkich dostępnych kamer, bez wyświetlania panelu: Flash Player Privacy Settings.

 

quality:Number [odczyt-tylko]

Liczba określająca wymagany poziom jakości obrazu, jako, ustalone przez ilość kompresji dla każdej klatki filmu.

 

width:Number [odczyt-tylko]

Aktualne wychwycywanie szerokości, w pikselach.Napisz Artyku³

Listing

niema
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38523
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors