Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

html_entity_decode()

Konwertuje wszystkie znaczniki HTML na odpowiednie znaki.
Kategoria: Funkcje > PHP


htmlspecialchars()

Konwertuje znaki specjalne na znaczniki HTML.
Kategoria: Funkcje > PHP


strip_tags()

Wydziela znaczniki HTML i PHP z ciągu oraz je interpretuje.
Kategoria: Funkcje > PHP


gzgetss()

Funkcja zwraca nową instancję klasy DOMElement. Znacznikiem nazwy elementu jest wartość tego parametru przekazywana z nazwą. URI przestrzeni nazw jest wartością parametru przekazywaną w uri. Jeśli istnieje już nazwa deklaracji o tej samej uri w katalogu głównym węzła dokumentu, na początku tego jest podjęta, w przeciwnym wypadku będzie to przewidziane w opcjonalny parametr prefiks lub wygeneruje losowy jeden. Ten węzeł nie pojawi się w dokumencie dopóki nie zostanie wstawiony, NP. Funkcja domnode_append_child ().
Kategoria: Funkcje > PHP


Styl CSS marks

Funkcja zwraca nową instancję klasy DOMElement. Znacznikiem nazwy elementu jest wartość parametru . Ten węzeł nie pojawi się w dokumencie dopóki nie zostanie wstawiony, NP. Funkcja domnode_append_child ().
Kategoria: Style CSS >


tidy_parse_file

Identycznie jak gzgets(), z tą różnicą, że gzgetss() próbuje interpretuje wszelkie znaczniki HTML i PHP z tekstu.
Kategoria: Funkcje > PHP


DomDocument->create_element_ns

Styl definiuje znaczniki obszaru strony przy wydruku.
Kategoria: Funkcje > PHP


DomDocument->create_element

Parsuje znaczniki z pliku lub URI
Kategoria: Funkcje > PHP


tidyNode->isText

Zwraca prawdę, jeśli węzeł jest tekstem (nie jest znacznikiem)
Kategoria: Funkcje > PHP


HTML <html> - zawiera wewnątrz siebie cały kod HTML

Znacznik <html> jest znacznikiem wewnątrz którego zawiera się cały kod HTML strony WWW.
Kategoria: Kursy > HTML


1/2 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors